sábado, 5 de marzo de 2011

TALLERS DE MATEMÀTIQUES

3-3-2.011
Els infants van construint el pensament matemàtic a partir de la manipulació, l'observació i l'experimentació dels materials. D'aquesta manera comencen a discriminar , a abstreure, a generalitzar i a crear relacions a partir de les dades extretes de la realitat.
Als tallers de matemàtiques del dijous, fan activitats concretes que els ajuden al desenvolupament d'aspectes lògics, qualitatius, quantitatius i espacials.
Als tallers els infants realitzen simultàniament diverses activitats en petit grup.
Aquest dijous han fet 4 activitats als tallers:
Tots els alumnes pasen per tots els tallers al llarg del mes.
Joc de la ruleta ( numeració):

Els anells ( lògica i numeració):

Joc de formes ( volums, figures planes i numeració)

Joc de lògica

No hay comentarios:

Publicar un comentario